הורד קבצים ישירות משרתי HTTP אחרים לתוך חשבונך, שים לב: תכונה זו אינה אפשרית במידה ושרתי הHTTP אינם פומביים או מוגנים בסיסמה.

אפשרויות  |  הכנס עד 5 קישורים. אנא הפרד כל קישור וקישור ברווח שורה.